El nostre model d’Accessibilitat

ACCESSIBILITAT 2.0


INNOVACIÓ


ifacilities aposta per l’Accessibilitat 2.0, un concepte que resumeix un nou enfocament sobre l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, desenvolupat a partir de la innovació i l’experiència. L’Accessibilitat 2.0 supera la concepció clàssica d’accessibilitat -que es limita als elements arquitectònics i a l’eliminació de barreres arquitectòniques- i incorpora procediments i protocols focalitzats en l’experiència de l’usuari o client.

NOU PARADIGMA


El nostre nou enfocament sobre l’Accessibilitat té com a principi la ruptura del paradigma actual. L’Accessibilitat 2.0 supera la concepció d’accessibilitat com un requisit o normativa a complir i ho transforma en un objectiu o necessitat de confort universal per a la societat en el seu conjunt, la seua empresa, entitat pública o organització.

SATISFACCIÓ DEL CLIENT FINAL


Implementar l’Accessibilitat 2.0 en els serveis i/o infraestructures permet als usuaris amb mobilitat reduïda no solament accedir als mateixos de forma equitativa i funcional, sinó que aquests tinguen una experiència satisfactòria completa ad hoc.

PER A TOTS


La implantació de l’Accessibilitat 2.0 té lògicament com a objectiu proporcionar una experiència satisfactòria als clients o usuaris amb mobilitat reduïda, però a més, aquesta implantació dota als serveis i infraestructures d’elements i característiques addicionals que beneficien a la resta de clients o usuaris finals.

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ


El nostre model d’accessibilitat integra protocols i estratègies de comunicació digital perquè els seus potencials clients trien els seus serveis o productes amb confiança i certitud.