Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari que les seues dades seran incorporades a un fitxer titularitat de IFACILITIES INNOVATION ACCESSIBILITY S.L. amb CIF B-98904709, amb la finalitat de respondre a la seua sol·licitud i mantenir-li informat sobre els productes i serveis comercialitzats per l’empresa.

Així mateix, l’usuari accepta i consent el tractament automatitzat dels mateixos per part de IFACILITIES INNOVATION ACCESSIBILITY S.L., qui garanteix que les dades recollides no seran cedits a terceres persones ni usats amb una altra fi comercial que no siga para el que han estat recaptats.

Si vosté vol exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot fer-ho sol·licitant-ho per escrit, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document equivalent, a info@ifacilities.org indicant al assumpte el dret que desitja rectificar.