La nostra oferta de serveis

QUÈ OFERIM


CONSULTORIA


Oferim serveis de consultoria en accessibilitat a entitats públiques o privades perquè aquestes adeqüen de forma innovadora, eficient i funcional els seus serveis i/o infraestructures.

AUDITORIA


Avaluem de forma detallada i in situ la situació actual de l’accessibilitat dels seus serveis i/o infraestructures per als usuaris o clients amb mobilitat reduïda, la seua adequació a la normativa vigent, la funcionalitat i l’efectivitat dels mateixos.

DISSENY I INNOVACIÓ


Dissenyem protocols i procediments personalitzats per a adequar els seus serveis i/o infraestructures al nostre nou model d’accessibilitat partint de les seues necessitats i objectius estratègics.

SINERGIA


Cerquem sinergies amb entitats públiques o privades de diferents sectors estratègics, -estudis d’arquitectura, instituts de recerca, empreses d’enginyeria i construcció, universitats, etc.- per a optimitzar l’accessibilitat dels seus projectes i implementar noves solucions d’accessibilitat.

ACREDITEM


ifacilities concedeix el seu logo d’idoneïtat a aquelles empreses, entitats públiques o altres organitzacions que implementen l’Accessibilitat 2.0 i complisquen els seus requisits i especificacions.

RECERCA


Dissenyem i elaborem informes de recerca sobre l’estat de l’accessibilitat en els diferents àmbits de la societat.