ACCESSIBILITAT 2.0


ifacilities aposta per l’Accessibilitat 2.0, un concepte que resumeix un nou enfocament sobre l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.

BENECIFIS I AVANTATGES PER A LA SEUA ENTITAT


Implemente en la seua entitat o organització un model d’accessibilitat pensat i dissenyat a partir dels seus objectius i necessitats, 100% funcional.

QUÉ OFERIM


ifacilities, una empresa especialitzada en serveis de consultoria i auditoria en accessibilitat.


ifacilities, una empresa especializada en servicios de consultoría y auditoría en accesibilidad